Różne

Ogólnopolska konferencja naukowa „PIENIĄDZE SZCZĘŚCIA NIE DAJĄ? PSYCHOLOGICZNE I EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA PIENIĄDZA W TEORII I PRAKTYCE”

Wydarzenie te miało miejsce w dniu 18 kwietnia 2016 roku w Lublinie, a zorganizowali je: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Zakład Psychologii oraz Pracownia Psychologii Ogólnej i Rozwoju Człowieka. Osoby prowadzące wykłady starały się ukazać uczestnikom Konferencji fakt, iż pieniądz od momentu jego wynalezienia i wprowadzenia w obieg wzbudzał skrajne emocje i był przyczyną wielu kontrowersji, konfliktów a nawet wojen. Poruszono tutaj problematykę pieniądza jako uznawanego powszechnie za towar, za pomocą którego można dokonywać różnego rodzaju wymiany dóbr oraz płatności za wykonane usługi, a także dokonywania transakcji kupna – sprzedaży. Wskazuje się, że warto zdecydować się na konferencje

Ponadto starano się udowodnić, iż pieniądz spełnia bardzo istotną rolę w każdej gospodarce, gdyż jest on przede wszystkim środkiem wymiany, stanowi konkretną jednostkę rozrachunkową, jest środkiem przechowywania wartości, czyli tzw. środkiem tezauryzacji, a także miernikiem odroczonych płatności. Nie omieszkano wrócić także do historii pieniądza , a co za tym idzie wprowadzenia do obiegu pieniądza papierowego.

Prowadzący wykłady zachęcali, by w tych naukowych przemyśleniach podjąć aspekt subiektywnego podejścia do pieniądza i jego wartości, która ma istotny wpływ na ludzkie życie a przede wszystkim dobrobyt człowieka. W trakcie Konferencji zastanawiano się nad fenomenem pieniądza, jego wartościami materialnymi, które warunkują jednocześnie odkrywanie wyższych wartości i osiągania szczytu osobowego rozwoju człowieka. Celem niniejszej Konferencji było ukazanie jej uczestnikom następujących zagadnień: prezentację teorii i koncepcji pieniądza w historii nauki, aktualne poglądy ekonomistów, psychologów, pedagogów, specjalistów od zarządzania, logistyki, administracji oraz teologów na temat roli, jaką odgrywa pieniądz, prezentację nowych interdyscyplinarnych teorii i koncepcji pieniądza na początku XXI wieku, interdyscyplinarne przemyślenia nad godnością osoby ludzkiej – homo economicus, moralność, religię i teologię wobec pieniądza, przedstawienie badań nad problematyką pieniądza w Unii Europejskiej w ujęciu interdyscyplinarnym, przedstawienie nowych metod, technik i narzędzi do pomiaru zachowania człowieka, który podejmuje ryzyko finansowe, prezentację naturalnego systemu rodzinnego jako środowiska w którym kształtuje się wiedza ekonomiczna, zaprezentowanie futurystycznych modeli pieniądza. Konferencja ta skierowana była do specjalistów z różnych dziedzin nauki: psychologii, teologii, finansów, ekonomii czy socjologii.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *